Zaznacz stronę

Co to jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa, zwana również dostępnością internetową, odnosi się do zapewnienia możliwości dostępu do treści i usług online dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ewentualnych ograniczeń czy dysfunkcji. Obejmuje ona szeroki zakres dostępności technologicznej, sensorycznej oraz poznawczej. Dzięki staraniom o dostępność cyfrową, twórcy stron internetowych lub aplikacji dążą do eliminacji barier, które mogłyby uniemożliwić korzystanie z ich produktów przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze osoby, czy też osoby korzystające z różnych urządzeń oraz przeglądarek internetowych.

Jak zadbać o dostępność cyfrową?

Istotną kwestią w kontekście dostępności cyfrowej jest zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego, które umożliwiają użytkownikom z różnymi potrzebami korzystanie z treści online bez względu na ich indywidualne umiejętności czy ograniczenia. Działania mające na celu zapewnienie dostępności cyfrowej obejmują m.in. zapewnienie czytelności tekstu, możliwość powiększenia czcionki, czy też dostosowanie strony do obsługi czytników ekranowych. Dodatkowo, istotną rolę odgrywa tutaj tzw. testowanie dostępności, polegające na weryfikacji, czy strona spełnia określone standardy i wytyczne w tym zakresie.

Dlaczego dostępność cyfrowa ma znaczenie?

Promowanie dostępności cyfrowej ma kluczowe znaczenie dla tworzenia bardziej inkluzywnego i zrównoważonego internetu, w którym wszyscy użytkownicy mają równą szansę korzystania z zasobów online. Przestrzeganie zasad dostępności nie tylko zwiększa skuteczność komunikacji online, ale także może przyczynić się do zwiększenia zasięgu i atrakcyjności treści dla szerszego grona odbiorców. Wprowadzanie usprawnień w zakresie dostępności cyfrowej nie tylko przysparza korzyści użytkownikom końcowym, ale także może wpłynąć pozytywnie na pozycjonowanie danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania.