Zaznacz stronę

Co to jest CPM?

CPM, czyli Cost Per Mille, to metryka wykorzystywana w marketingu internetowym do określenia kosztów promocji mediowej. Oznacza ona koszt, jaki reklamodawca płaci za wyświetlenie jego reklamy 1000 razy. Jest to popularny model rozliczeń w kampaniach reklamowych online, stosowany głównie w przypadku kampanii displayowych, takich jak banery reklamowe czy pop-upy. CPM jest jednym z podstawowych wskaźników mierzonych w kampaniach reklamowych i pozwala określić efektywność promocji oraz porównywać koszty między różnymi nośnikami i formatami reklamowymi.

Jak obliczyć CPM?

Aby obliczyć wartość CPM, należy podzielić koszt kampanii reklamowej przez liczbę wyświetleń reklamy, a następnie pomnożyć ten wynik przez 1000. Przykładowo, jeśli za kampanię reklamową zapłacono 1000 zł, a reklama została wyświetlona 100 000 razy, to CPM wynosi 10 zł. Im niższa wartość CPM, tym bardziej efektywna jest kampania, ponieważ oznacza mniejsze koszty za dotarcie do tysiąca odbiorców. Dzięki wskaźnikowi CPM reklamodawca może śledzić rentowność kampanii oraz podejmować decyzje o optymalizacji działań promocyjnych.

Zalety i wady modelu CPM

Model CPM posiada zarówno swoje zalety, jak i wady. Do głównych zalet należy łatwa mierzalność efektów kampanii oraz możliwość porównywania kosztów różnych nośników reklamowych. Dzięki CPM reklamodawca ma kontrolę nad budżetem i może precyzyjnie określić koszty dotarcia do określonej grupy odbiorców. Jednakże model CPM może nie być odpowiedni w przypadku kampanii skierowanych na bardziej zaangażowanych użytkowników, ponieważ opiera się głównie na wyświetleniach.