Zaznacz stronę

Co to jest Above The Fold?

Termin „above the fold” pochodzi z branży mediów i odnosi się do części strony internetowej, która jest widoczna bez konieczności przewijania ekranu.

Początkowo pojęcie to było stosowane głównie w kontekście gazet i czasopism, gdzie najważniejsze artykuły umieszczane były na górnej części pierwszej strony – czyli „above the fold”. W przypadku stron internetowych, obszar ten obejmuje zawartość widoczną od razu po załadowaniu strony bez konieczności przewijania, co ma kluczowe znaczenie dla użytkowników.

Znaczenie definicji Above The Fold w marketingu online

W marketingu online pojęcie Above The Fold ma istotne znaczenie ze względu na sposób, w jaki przyciąga uwagę użytkowników. Umieszczenie najważniejszych elementów, takich jak nagłówek, główne zdjęcie czy CTA (Call to Action) powyżej linii „zgięcia” może znacząco zwiększyć szanse na interakcję ze stroną.